تبلیغات

♬♪ همه چے از همـه جا ♪ ♬ - کوچه ی 54«فصل دو»
...✦..::..✿تنها مهتابــ با منـ همدرد استـ✿.::..✦...

کوچه ی 54«فصل دو»

پنجشنبه 23 مرداد 1393 02:31 ق.ظ

ღبـه قــلـمღ: ςφτ∂ѓєђ
این واسه اولین باره که تو یه روز سه بار آپ کردم حالا برید ادامه فصل دوم ...

کوچه ی 54

فصل2«تنهای تنها»

لباس زرد و شلوارجینم رو پوشیدم.می خواستم برای فیلم برداری امروز لباسم خوب باشه.با یه سیلی آروم پیتر رو از خواب پروندم،خیلی دلم می خواست محکمتر میزدم ولی رد دستم رو صورتش می موند اونوقت همه با آغوشی باز از من پذیرایی می کردند،البته با یه سیلی.

_باز منو زدی؟ روش های بهتری هم برای از خواب بیدار کردن دیگران هست ها!

_فعلا همین روش هم برای بیدار کردن تو جواب نمی ده.بلند شو!

فوری از جام بلند شدمکه اجازه ی هیچ عذر و بهانه ای بهش نداده باشم.پله هارو دوتا دوتا سمت آشپز خانه پایین رفتم.درکابینتو باز کردم و یک بسته غله برداشتم.یه کم شیر توی کاسه ریختم و غله رو باهاش قاطی کردم.

_شری؛امروز میریم خونه آندریا؟

_اِهم چطور؟

_هیچی آخه امروز مسابقه فوتبال دارم.مهم نیست.

یه cap از روی میز برداشتم و گذاشتم رو سرم.

_بیا فعلا صبحانتو بخور.

اردک وار به سمت میز اومد.دوباره داشت مسخره بازی هاشو شروع می کرد.سعی کردم نخندم ولی موفق نشدم.

پیتر قاشقو برداشت و با ولع شروع کرد به خوردن. بعد از چند لحظه بادهن پر پرسید:«تو هیچی نمی خوری؟»

_نه من خوردم؛زودتر بخور مدرسه دیر میشه.

کاسه رو گذاشت تو ظرف شویی و رفت سمت جاکفشی و یه جفت کتونی گرفت تا بپوشه و بعد در کوچه شروع کرد به دویدن.

منم کتونی هامو پوشیدم.کوله ام رو روی دوشم صاف کردم وپشت سر پیتر شروع کردم به دویدن.

هنوز سر کوچه نرسیده بودیم که به نفس نفس افتادم. حالا داشتم به پیتر نگاه میکردم که با چابکی میدوید و در اولین پیچ از نظر ناپدید شد.

خودم رو صاف کردم؛آرام و با وقار به راهم ادامه دادم.سعی کردم با هماهنگ کردن نفسام ضربان قلبم رو کنترل کنم و میزان قند خونم را کاهش بدم.کم کم مدرسه در دیدرس من پیدا شد و می تونستم صدای بچه هارو از دور بشنوم،صدایی آمیخته از شادی و هیجان.

وقتی پامو تو کلاس گذاشتم زنگ خورد.

_بازم مثل همیشه دقیقه آخری!

_آندریا تویی؟ منو ترسوندی.

_به ترسیدنای تو دیگه عادت کردم امروز شیک شدی.

به سمت میزم رفتم و سرجام نشستم.

_خواستم واسه فیلم برداری امروز خوب به نظر بیام،دوربینو که آوردی؟

_آره.

در کلاس باز شد.همهمه های بچه ها تبدیل به سکوت شد وپیر زنی عینکی وارد کلاس شد.اون خانم تیشن معاون مدرسه است،مابچه ها به اون میگیم عجوزه ی عینکی حالا که بهش نگاه میکنم واقعا اسمی بهتر از این برایش پیدا نمی کنم.

خانم تیشن ــ یا همون عجوزه ی خودمون ــ با لحنی ترسناک شروع کرد به صحبت کردن:«امروز،معلم عزیز شما خانم اسپارک سر کلاس حاظر نمی شود؛ومعلم های دیگر هم در حال حاظر کلاس دارند پس امروز سه زنگ معلمی نخواهید داشت.»

شادی در چشمان بچه ها موج می زد.اما با وجود خانم تیشن کسی جرئت بروز آن را نداشت.ناظم عزیز و ترسناک ما با غروری ترسناکتر از جاش بلند شد و از در بیرون رفت حالا ما بودیم که با غرور تمام شادی میکردیم.اریک بلن فریاد میکشید ولی کلماتش مبهم بود،لزلی با دوستاش حرف می زد و می خندید و ران طبق معمول مشغول مسخره بازی بود.ناگهان یکی از پشت به من سیخونک زد.سرم رو برگردوندم.

آندریا بود. با حرکت سر بهش گفتم چیه؟

_بهتر نیست ما بریم سراغ فیلم برداری؟

_باشه.

از کلاس بیرون اومدیم و به سمت سالن ورزش راه افتادیم.

آندریا دوربین رو روشن کرد و گفت:«آماده،حرکت!»

صدام تو سالن می پیچید و ابهت خاصی بهش می بخشید.

ـــ سلام من شری هستم.سیزده سالمه و در مدرسه ی knowledge  درس می خوانم. من یه برادر دارم به اسم پیتر که یازده سالشه و تو همین مدرسه درس می خونه من تو نیویورک زندگی میکنم و...

ناگهان غرشی مرا از جا پراند.

_شما اینجا چیکار می کنید؟

این صدای اریک بود،قلدر کلاس وارد میشود.

سرو ته حرفشو خوب نفهمیده بودم که ادامه داد:«فوری بزنین به چاک.»

جا خورده بودم اون اینجا چیکار میکرد؟ نمی خواستم باهاش درگیر شم پس فوری آماده شدم که فلنگو ببندم ولی آندریا جلومو گرفت.«چی میخوای غول بیابونی؟»

_باهام درست صحبت کن جوجه!

_اختیار صحبت کردنم دست تو نیست.

_ولی اختیار اینجا دست منه!

_کی گفته؟

من گفتم!

_سند داری؟

_نـــــــــــــــــــــه

اریک حالا دیگه سر آندریا داد میزد.

_پس هروقت با سند اومدی ماهم تشریف میبریم.

_احمقا بعدا حسابتونو میرسم احمقای خرفت!

_به همین خیال باش غول بیابونی!

حالا آندریا داشت به من نگاه میکرد که با دهنی باز بهش زل زد بودم.«چیه؟»

در حالی که سعی میکردم ریلکس باشم جواب دادم:«توتاریخ تو اولین کسی هستی که با اریک دعوا کردی،تازه جلوش کم هم نیاوردی!»

بر خلاف تصوّرم درجواب فقط یه لبخند تحویلم داد.

 

 

 

 
ღکـآمــنــت هـــای شـکلــــاتـیღ : نفر از فصل دوی این داستان خوششون اومد
ღآخرین خرابکاریღ: جمعه 16 آبان 1393 09:13 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30